Anniversary of the Enightenment of Bodhisattva Guan-Yin July 22, 2016

  Namo Guan Shi Yin Pusa

bocw viewing up 1

 

 

 

 

 

Advertisements